SKŁADKI KLUBOWE

Składki klubowe za pierwsze półrocze 2014 roku (20 zł) lub za cały rok (40 zł) prosimy wpłacać bezpośrednio na konto klubowe lub do Instruktora. Poniżej podajemy numer konta UKS Tom Bee Team:

Volkswagen Bank Polska S.A.

06 2130 0004 2001 0549 0487 0001

Prosimy o uregulowanie wpłat, ponieważ składki przeznaczane są m.in. na ubezpieczenie trenujących.