BADANIA LEKARSKIE

Przypominamy wszystkim trenującym, a szczególnie osobom jadącym na obóz i biorącym udział w turniejach, o obowiązku posiadania AKTUALNYCH BADAŃ LEKARSKICH (krew, mocz, EEG) zatwierdzonych przez lekarza sportowego i wpisanych do Książeczki Lekarskiej Sportowca. Badania można wykonać we własnym zakresie lub zgłosić się do Instruktora Tomasza Bąka, ponieważ planowana będzie wizyta lekarza sportowego w naszym Klubie.