BADANIA LEKARSKIE – WPŁATY DO KOŃCA TYGODNIA

Przypominamy o obowiązku posiadania aktualnych badań lekarskich od lekarza sportowego, wpisanych do książeczki. Jest to ważne szczególnie dla osób, które chcą startować w zawodach i brać udział w sparingach na treningu!

Badania można wykonać indywidualnie lub zgłosić się do Instruktrora i wpisać na listę osób chętnych do badań. Opłaty za wizytę lekarską (70 zł) Instruktor zbiera do końca tygodnia (do 24 lutego). Wizyta lekarza zostanie zorganizowana po zebraniu odpowiednio dużej grupy chętnych.