EGZAMIN 1 MARCA W UWIELINACH

W Uwielinach 1 marca (czwartek) o godz. 17.30 odbędzie się egzamin na uczniowskie stopnie szkoleniowe kickboxingu. W egzaminie może wziąć udział każdy, kto został poinformowany przez Instruktora o możliwości zdawania na kolejny pas.

Osobom chętnym do przystąpienia do egzaminu przypominamy o wnoszeniu opłat u Instruktora.